500 plus na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego
od 1 lipca 2019 r.

 
Ważne zmiany do 1 lipca 2019 r.
  • 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochód osiągany przez rodziców. Ta najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego. Obecnie świadczenie przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko i warunkiem przyznania 500+ było spełnienie kryterium dochodowego, które wynosiło 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  • Ustawa zakłada zmianę okresu świadczeniowego, na jaki przyznawane będzie 500+. Od 2021 r. termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków ma zostać przesunięty z lipca na luty, a sam okres świadczeniowy z okresu październik-wrzesień, na czerwiec-maj.
  • Do ustawy przeniesiono rozwiązanie wprowadzone z pozytywnym skutkiem przy realizacji Programu „Dobry Start”, czyli rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej a tylko przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście.
  • Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. 
 
W tym roku po raz ostatni wnioski o świadczenie 500+ będą przyjmowane w terminach tj. w formie elektronicznej od 1 lipca, natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia.
Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, to bardzo prosta i wygodna forma. Tym bardziej, że w porównaniu do poprzednich lat, wniosek będzie dużo prostszy i nie będzie konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodu członków rodziny. Uproszczenie wniosku spowoduje, że zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności udawania się do Ośrodka. 
Wnioski o świadczenie 500+ w formie elektronicznej będzie można składać m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.