Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna
 

Zastępca Kierownika MOPS

mgr Tomasz Konarzewski

 

Zastępca Kierownika MOPS
ds. Pomocy Instytucjonalnej

mgr Halina Pieniek


Kierownik
Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej i Organizacji

mgr Jolanta Niewiadomska
 

Główny Księgowy
Regina Morawska