Wniosek e500 plus

 

 

W poniedziałek, 13 września 2021 r. ruszył etap głosowania na projekty w ramach pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Swój głos można oddać przez 2 tygodnie, tj. do 27 września 2021 r. W głosowaniu biorą udział 23 projekty, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego. Warto zapoznać się z projektami, by podczas głosowania podjąć właściwą decyzję. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Jak oddać głos?

  • za pomocą internetowego formularza na stronie: https://bo.pruszcz-gdanski.pl/,
  • za pomocą papierowego formularza/karty głosowania (wypełnioną kartę do głosowania wrzucamy do urny, która będzie wystawiona w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub wysyłamy pocztą na adres ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański – liczy się data stempla pocztowego). Formularz można ściągnąć ze strony https://bo.pruszcz-gdanski.pl/, można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20) oraz w miejskich jednostkach  i szkołach.

Szczegółowy opis projektów znajduje się na: https://bo.pruszcz-gdanski.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w związku z realizacją zarządzenia nr 40/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie mającej na celu zbadanie ich potrzeb. Linki do ankiet w wersji elektronicznej znajdują się poniżej, natomiast w celu wypełnienia ankiety w wersji papierowej zapraszamy w godzinach urzędowania do tut. Ośrodka.

Informacja ZUS dot. świadczenia "Dobry start"

 

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie realizował tego zadania.
Dlatego też wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna zmiana programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (forma tradycyjna zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry Start” należy szukać na stronach:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Realizatorem dla mieszkańców gminy miejskiej Pruszcz Gdański jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny nowy okres świadczeniowy 2021/2022 należy składać:

  • od dnia 1 lipca 2021 r. elektronicznie - poprzez platformę informacyjno - usługową „Empatia”,
  • od dnia 2 sierpnia  2021 r. w wersji papierowej w siedzibie MOPS przy ul. Niepodległości 9, poniedziałek 8.00-16.00; od wtorku do piątku 7.30-15.30.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, apelujemy do mieszkańców o korzystanie z elektronicznej formy składania wniosków.

Zachowaj ciągłość wypłat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, informuje osoby które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze tj. „ 500 +” na okres świadczeniowy 2021/2022, że od 1 kwietnia br. wnioski można składać jak dotychczas  drogą elektroniczną i w formie papierowej.  Aby zachować ciągłość wypłat należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu świadczeniowego.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych:

  •  od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
  •  od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną apelujemy do mieszkańców naszego miasta o korzystanie z elektronicznej formy składania wniosków.