OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA MIESJKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z dnia 1 czerwca 2020 r.


Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn.zm.) zadania wykonywane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim od dnia 1 czerwca 2020 r. z zachowaniem określonych ograniczeń, zakazów i nakazów.

W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim:

 1. wskazanym jest, aby sprawy będące w zakresie działania Ośrodka realizowane były za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty lub telefonicznie,
 2. wydziela się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na parterze budynku punkt obsługi interesantów,
 3. pisma i korespondencję, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikiem należy składać w wyznaczonym do tego miejscu w punkcie obsługi interesantów.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w sposób bezpośredni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim stosuje się następujące ograniczenia, nakazy i zakazy:

 1. w punkcie obsługi interesantów należy przestrzegać poleceń pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za sprawną obsługę interesantów,
 2. w punkcie obsługi interesantów może znajdować się najwyżej 1 osoba oczekująca,
 3. po wejściu do budynku Ośrodka należy zdezynfekować ręce,
 4. podczas wizyty w Ośrodku obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
 5. zakazuje się bez zgody pracownika Ośrodka – przemieszczania się po Ośrodku poza wydzielonymi strefami,
 6. w przypadku skierowania interesanta do pomieszczenia biurowego, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ograniczenia tego nie stosuje się do:
  1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Ośrodku;
  4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Grażyna Zarówna

Wykaz telefonów kontaktowych:

 1. sekretariat – 58 692-17-10
 2. kasa – 58 692-17-11
 3. świadczenia rodzinne – 58 683-43-29; 58 692-17-30
 4. fundusz alimentacyjny – 58 692-17-29
 5. pracownicy socjalni – 58 692-17-17; 58 692-17-20; 58 692-17-23; 58 692-17-27
 6. księgowość – 58 692-17-26
 7. Dom Dziennego Pobytu – 58 692-17-24
 8. kuchnia – 58 692-17-21
 9. Świetlica Socjoterapeutyczna – 58 692-17-13


.