Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego. Rozpoczęcie realizacji programu planowane jest od maja 2021r.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania uzyskać można na stronie internetowej https://www.mopspruszczgdanski.pl/ w zakładce „opieka wytchnieniowa” lub pod numerem 58 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim do 23.04.2021 r. wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu. Wnioski będą rozpatrywane po podpisaniu umowy z Wojewodą i uruchomieniem środków finansowych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie otrzymała pełnej kwoty, o którą wnioskowała na realizację opieki wytchnieniowej, ilość osób objętych wsparciem będzie dostosowana do ilości otrzymanych środków.