Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
apeluje o
ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

w związku z pojawieniem się na terenie miasta osób podających się za pracowników socjalnych i podejmujących próby wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców informuje, iż każdy pracownik socjalny zatrudniony w tut. Ośrodku posiada legitymację służbową, którą jest zobowiązany okazać na prośbę osoby zainteresowanej. Ponadto informujemy, że pracownicy tut. Ośrodka wykonując obowiązki służbowe nie zbierają w żadnym przypadku środków finansowych na jakikolwiek cel oraz ich nie rozdają.

W razie wątpliwości, co do tożsamości pracownika socjalnego należy pilnie skontaktować się z tut. Ośrodkiem pod numerem tel. 58-682-27-55.
Z kolei osoby poszkodowane powinny zgłosić się do
Komendy Powiatowej Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 997.