Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 244.800 zł.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Rozpoczęcie realizacji programu planowane jest od marca 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania uzyskać można na stronie internetowej https://www.mopspruszczgdanski.pl w zakładce „opieka wytchnieniowa” lub pod numerem 58/ 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.


Wnioski będą przyjmowane w naborze ciągłym do chwili wykorzystania przyznanych środków.

Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu. Wnioski będą rozpatrywane po podpisaniu umowy z Wojewodą i uruchomieniu środków finansowych.