WAŻNE!

Informujemy, osoby które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (500 +), że świadczenie zostało przyznane do maja 2021 r. i w związku z tym w 2020 r. nie trzeba składać nowych wniosków. (wyjątek: jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej, jak np. urodzenie dziecka).

Nadmieniamy, iż w nowym okresie świadczeniowym, tj. 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start”  będzie można składać:

  • od dnia 01.07.2020r. - drogą elektroniczną, przez https://wnioski.mpips.gov.pl

Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej do której serdecznie zachęcamy. Można to zrobić np. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl
Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej ( https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany )

Portal Emp@tia, w odróżnieniu do bankowości elektronicznej, umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m.in. o świadczenia wychowawcze ( 500 +), „Dobry start”, zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "tzw. becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców miejscowości: Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława i Żuławka, urzędem właściwym do składania wniosków ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze tj. (500+), świadczenie Dobry Start oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pruszczu Gdańskim
z siedzibą w Cieplewie,
ul. Długa 20a,
83-031 Łęgowo.

W związku z powyższym przy składaniu wniosków drogą elektroniczną przez osoby zamieszkujące w ww. miejscowości należy wybrać: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.