OD LIPCA RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą złożyć wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9, w godzinach przyjęć interesantów: 1 - 31 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, od 3 września 2018 r.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.mopspruszczgdanski.pl w zakładce „Świadczenia rodzinne” - Dokumenty do pobrania.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnym MOPS w Pruszczu Gdańskim będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie. 

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart