W USTALONE DNI WYPŁAT
ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
KASA CZYNNA JEST W GODZ.
OD 10.00 DO 13.00

Terminy wypłat świadczeń w 2020 r.

Wypłata świadczeń na konta bankowe przekazywana będzie 1 dzień przed ustalonym terminem wypłat /zgodnie z harmonogramem/.