Samorząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszcz Gdański.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy jednocześnie do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców miasta oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców miasta w najbliższych latach.