Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, informuje, że wydaje zaświadczenia, na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „ Czyste Powietrze”, dla mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański.
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, można składać za pośrednictwem platformy elektroniczej EPUAP, pocztą tradycyjną na adres tutejszego Ośrodka lub osobiście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostepne są
Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.
Program Czyste Powietrze – dofinansowania.
Program Czyste Powietrze informacja o programie.

 

 

  1. Wzór żądania wydania zaświadczenia, niezbędnego do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.