Zasiłek rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)y

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Oświadczenie o numerze konta dotyczące przekazywania świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy świadczeniobiorcy

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń

 

Istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej:

Można to zrobić np. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl
 

WAŻNE!
Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.


Portal Emp@tia, w odróżnieniu do bankowości elektronicznej, umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m. in. o świadczenia wychowawcze ( 500 +), dobry start,  zasiłek rodzinny, jednorazową zapomoge z tytułu urodzenia dziecka "tzw. becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

https://wnioski.mpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany