Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

 

 

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Data publikacji: 2020-03-19
Data aktualizacji: 2020-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
•    Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pani Katarzyna Staśkowiak
•    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Telefon: 58 692-17-11

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański

  • Do budynku biurowego prowadzą dwa wejścia od ul. Niepodległości. Główne wprost z parkingu, schodami bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz z drugiej strony budynku furtką, które posiada dogodny dojazd do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wejście bezprogowe z poziomu chodnika. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze i 1-szym piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem MOPS na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim posiada następujące ułatwienia:

  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
  • możliwość zmiany kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • moduł wyszukiwania,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,
  • wyróżniony kontrast odnośników.