Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Szczegółowe informacje:

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/sprawa-do-zalatwienia/10805/gminny-program-oslonowy-dla-mieszkancow-gminy-miejskiej-pruszcz-gdanski-w-zakresie-zmniejszenia-odplatnosci-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-zbieranymi-w-sposob-selektywny