Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie – zgodnie z  ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w wysokości 4000 zł

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2234).

Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

 1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;
 2. posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację  II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 3. posiadanie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz. U.z 2010, poz. 1234).

Ważne!
Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 roku, jeżeli wniosek o przyznanie ww. świadczenia zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 2. dziecko urodziło się martwe,
 3. na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 4. wniosek został złożony po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wnioski można składać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Niepodległości 9.
w poniedziałki w godz. 08.00 – 16.00
od wtorku do piątku w godz.07.30 – 15.30
Informacje pod numerem telefonu: 58 683-43-29

Informator "Za Życiem".

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 692 17 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25