Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zgodnie z zapisami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdą zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób, które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa.
Informujemy, że jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, który nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500+”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego charakteru pobytu osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii oraz osoby przebywającej w Polsce ( oświadczenie do pobrania).
Po otrzymaniu oświadczeń, Wojewoda Pomorski, ponownie ustali czy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie od 01.01.2021 r.

Uwaga ważne!
Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest także powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie.
 

Druki do pobrania:

  1.  Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pobytu osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce