Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.
W związku z możliwością skorzystania przez rodzica ze świadczeń przysługujących w danym państwie, istnieje konieczność sprawdzenia, czy przyznając świadczenie w Polsce przysługuje.
Przepisów o koordynacji nie stosuje się w przypadku wyjazdu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju.
Wymóg sprawdzenia, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie, gdy wyjazd następuje w momencie złożenia wniosku, oraz w czasie, kiedy świadczenie jest aktualnie pobierane. Aby sprawdzić czy w  sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioskodawca jest zobowiązany przekazać informacje dotyczące miejsca zamieszkania rodzica za granicą oraz dane jego pracodawcy.
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, kiedy jeden z rodziców dziecka przebywa na terenie jednego z następujących państw:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandiii Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich).
W momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne oraz wychowawcze, jeśli jedno z rodziców przebywa za granicą, wniosek wraz z dokumentami przekazujemy do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Urząd ustala czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po weryfikacji wydaje decyzję w tym zakresie.
 
W okresie wypłaty świadczeń
 
W przypadku, gdy wyjazd jednego z rodziców nastąpi po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub wychowawcze, po otrzymaniu informacji o wyjeździe, pracownicy przeprowadzają postępowanie sprawdzające mające na celu wyjaśnienie charakteru wyjazdu.
– W sytuacji gdy w wyniku takiego postępowania okaże się, że wyjazd ma charakter np. leczniczy, sprawa nie jest przekazywana do weryfikacji uprawnień, a świadczenie jest dalej wypłacane. Natomiast w innych przypadkach wniosek wraz z dokumentami przekazany zostaje do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
W chwili kiedy pracownicy Urzędu Wojewódzkiego potwierdzą, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wówczas uchylona zostaje decyzja przyznająca świadczenia. Uchylenie decyzji następuje od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie.
Natomiast jeżeli w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub nie ma możliwości ustalenia czy w danej sprawie mają one zastosowanie, wówczas wypłata świadczeń będzie kontynuowana.
 
WAŻNE!
Niepoinformowanie o wyjeździe lub przebywaniu poza granicami Polski drugiego z rodziców może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, oraz koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 
Od 1 stycznia 2018 r. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na terenie naszego województwa zajmuje się Wojewoda Pomorski (Pomorski Urząd Wojewódzki). Zadanie to przejął od Samorządu Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) poprzez:
  • pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Koordynacja zabezpieczenia społecznego w województwie pomorskim tj. Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. 
Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie: 
http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Więcej o zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej:

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Druki do pobrania:

  1. Formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  2. Druk oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
  3. Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25