To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.
Od stycznia 2023 r. dostępne jest świadczenie, tym razem dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.
Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

Szczegółowe informacje:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.