FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
w  czasie epidemii  wirusa  SARS-CoV-2.

 

W okresie pandemii funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego uległo pewnym ograniczeniom w związku z koniecznością dostosowania działań do rekomendacji Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej dotyczących sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w tym czasie.

 • Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ograniczona jest do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji.
 • Wszystkie rodziny będące w procedurze „Niebieskie Karty” są nadal objęte pomocą i wsparciem grup roboczych, które zgodnie z zaleceniami odbywają się za pomocą zdalnych środków komunikacji.   
 • Bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty” dokonywane są pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej.
 • Członkowie grup roboczych dokonują rozeznania i przekazują osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub  powiatu miejscach  i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.
 • Osoby doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” zobowiązane są do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji.
 • Członkowie grup roboczych kontaktują się telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy i będącą w procedurze „Niebieskie Karty”  w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach  stosowania przemocy,
 • W przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszana jest konieczność interwencji Policji.
 • Szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objęte są rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy.
 • Informujemy o możliwości korzystania z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocyw Rodzinie „Niebieska Linia”.

  Infolinia 800 12 00 02 czynna jest przez całą dobę. Za jej pośrednictwem można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 692 17 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25