Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Jest to zadanie realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), którego wykonanie zleca się podmiotowi zewnętrznemu. Świadczone usługi opiekuńcze mają na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z autyzmem dostępu do zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznego. Wysokość ponoszonej odpłatności za usługi j/w. uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz posiadanego dochodu.